Wat is NAH?

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel en omvat verschillende aandoeningen die het gevolg zijn van een beschadiging aan de hersenen die niet vanaf de geboorte aanwezig is. Enkele voorbeelden van aandoeningen die onder NAH vallen zijn:

• CVA (Cerebrovasculair Accident), zoals een infarct of bloeding in de hersenen.
• Contusio Cerebri, een hersenkneuzing.
• Ziekte van Parkinson.
• Multiple Sclerose (MS), een auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel aantast.
• Posttraumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeval.
• Hersentumor.
• Schade na bestraling of chemotherapie.
• Intoxicaties door bijvoorbeeld brand, drugs of alcohol (zoals het Korsakov-syndroom).
• Dementie, waaronder Alzheimer en frontotemporale dementie.
• Creutzfeldt-Jakob, een zeldzame neurodegeneratieve aandoening.
• Zuurstoftekort na bijvoorbeeld een hartstilstand, verdrinking of verstikking.
• Infecties veroorzaakt door virussen of bacteriën.
• Aneurysma, een verwijding van een slagader in de hersenen.
• ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), ook bekend als de ziekte van Charcot.
• ADEM (Acute Disseminated Encephalomyelitis), een acute ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg.
• Epilepsie, een aandoening gekenmerkt door terugkerende epileptische aanvallen.
• Encephalitis, een ontsteking van de hersenen.
• Encephalopathieën, een verzamelnaam voor diverse hersenziekten.
• Huntington, een erfelijke neurodegeneratieve aandoening.
• Overige extrapiramidale aandoeningen, waaronder verschillende bewegingsstoornissen.
• Cerebellaire aandoeningen, aandoeningen aan het cerebellum (kleine hersenen) die de coördinatie en balans kunnen beïnvloeden.
• Cerebrale parese (cerebral palsy), een aandoening die de spierbewegingen en -coördinatie beïnvloedt, meestal veroorzaakt door schade aan de hersenen voor of tijdens de geboorte.

Stel je vraag aan een specialist.