Onze visie

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg voor individuen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, waarbij rekening wordt gehouden met hun cognitieve beperkingen. 

Wij streven ernaar deze zorg zoveel mogelijk te leveren in de persoonlijke leefomgeving van onze patiënten. Onze aanpak is coachend, goed georganiseerd en gestructureerd, en voldoet aan vastgestelde richtlijnen. 

Onze zorg is op maat gemaakt, afgestemd op de individuele behoeften, en we werken nauw samen met mantelzorgers en andere disciplines.

Onze fysiotherapeuten zijn bedreven in het kiezen van verschillende therapeutische strategieën en onderhouden korte communicatielijnen met andere zorgverleners om snelle en adequate doorverwijzingen te waarborgen.

Missie

Ons netwerk fungeert als een betrouwbare gesprekspartner voor organisaties en individuen die betrokken zijn bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Wij bevorderen kennisoverdracht binnen ons netwerk en streven naar kwaliteitsborging van het therapeutisch handelen van onze leden door:


• Het opstellen en verspreiden van uniforme behandelrichtlijnen
• Het stellen van kwaliteitseisen aan onze leden en toekomstige deelnemers
• Het faciliteren van multidisciplinair overleg

Werkwijze

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost-Brabant hebben een netwerk gevormd om op de hoogte te blijven van de nieuwste neurologische behandelmethoden en hun effectiviteit. We komen regelmatig samen en werken volgens landelijke richtlijnen vastgesteld door het KNGF in samenwerking met relevante organisaties. Daarnaast streven we naar nauwe samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg en andere hulpverleners, evenals patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij NAH-patiënten in onze regio.

Neem contact op met
een specialist

Een van onze specialisten bij jou in de buurt helpt je graag verder.